В рубриката ни светулковци – всезнайковци днес сме подготвили една интересна задача:

Сборът на 2 числа е 430. Ако едното от тях се увеличи с толкова, колкото е самото то, а другото не се променя сборът им ще е стане 630. Кои са числата?

Утре и решението…

Ето го и него:

Представяме числата като фигурки и изписваме на колко е равен сборът им: Δ+ ⊗ = 430

След това увеличаваме едното 2 пъти и изписваме как ще се промени сборът им: Δ+ ⊗ +⊗ = 630

Ако знаем, че Δ+ ⊗ = 430, то ⊗ = 630 – 430 => ⊗ = 200.

Остава да заменим полученото число в първоначалното уравнение: Δ+ ⊗ = 430. Знаем, че  ⊗ = 200 => Δ = 430 – 200 =>  Δ = 230.

Не е трудно;)