145 години от смъртта на Васил Левски отбелязваме в #УчимЗаедно с прекрасния проект на Димитър Георгиев от 3 клас!